בעלי תפקידים

שם

תפקיד

כתובת מייל

טלפון

איילת ענתי

מנהלת המחלקה וממונה על הבטיחות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8240360 

054-3933059

ניר יוסלבסקי

ע. מנהלת המחלקה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8240360

052-6178215

טניה צורן

אחראית רעלים ומעבדות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8240360

054-3933092