עבודה עם חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים, מוגדרים כחומרים העלולים לגרום ולהסב נזק לחיי האדם או לבריאותו , לרכוש או לסביבה,  להלן רשימה חומרים הנמנים עם אחת או יותר177536051 1 מהקבוצות המפורטות להלן: 

 1. נפיצים
 2. גזים מסוכנים
 3. נוזלים מתלקחים
 4. מוצקים מתלקחים
 5. מחמצנים
 6. רעילים ומדבקים
 7. חומרים רדיואקטיביים
 8. מאכלים (קורוזיביים)
 9. חומרים מסוכנים אחרים  
 • העיסוק בחומרים מסוכנים מחייב התייחסות מיוחדת המפורטת להל"ן:
 • לפני תחילת עבודה עם חומר כימי, יש לעיין בגיליון הבטיחות שלו וללמוד את הסיכונים המיוחסים לו.
 • בעת עבודה עם חומרים כימיים יש ללבוש חלוק ארוך רכוס, נעלי עבודה סגורות, משקפי בטיחות וכפפות מתאימות.
 • העברת חומרים מסוכנים בין אזורים שונים במעבדה תתבצע באמצעות עגלה מתאימה, דלי פלסטיק המיועד לנשיאת בקבוק בודד, או צידנית מתאימה.
 • עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים תתבצע אך ורק בתוך מנדף כימי.
 • יש להקפיד על הפרדה בין כימיקלים מקבוצות סיכון שונות כדי למנוע ריאקציה מסוכנת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אתם כאן: Home בטיחות ובריאות בתעסוקה בטיחות במעבדות עבודה עם חומרים מסוכנים