פינוי פסולת כימית וביולוגית

פסולת כימית:
אין לשפוך חומר כימי מרוכז כלשהו, כגון חומצות, בסיסים, ממיסים אורגניים וכד' למערכת הביוב.
הפסולת המסוכנת תיאסף במעבדה במיכלים המסומנים בצורה ברורה עד פינוי לחדר פסולת
חשוב להקפיד על הפרדה בין חומרים, אין להכניס לאותו מיכל שני חומרים שונים.
 
        אין להשתמש בבקבוקים ריקים של חומרים כימיים לאחסון חומרים אחרים.
 
פינוי מיכלי פסולת כימית נוזלית לחדר פסולת יבוצע ע"י עובד מעבדה ולא ע"י עובד ניקיון.
 
פסולת ביולוגית:
את הפסולת הביולוגית המוצקה יש לאסוף במיכל מוגן מפני נזילה ומסומן
בסימון    "Biohazard "  ובו שקית Biohazard " "   ייעודית לכך.
גופות של חיות ניסוי יש לאחסן במיכל ייעודי ולהקפיאן עד לפינוי ע"י חברת פינוי פסולת ביולוגית.

 

 פסולת מוצקה (כפפות, פיפטות וכד') תפונה למיכלים מתאימים, שימוקמו באזור נפרד עד לפינוים.

 

 

אתם כאן: Home בטיחות ובריאות בתעסוקה בטיחות במעבדות פינוי פסולת כימית וביולוגית