עבודה עם גלילי גז

בכל מעבדות האוניברסיטה ובמקומות נוספים בה קיימים גלילי גז דחוס מסוגים שונים, העבודה תתנהל  באופן הבא:

 

glligz

   קבלת הנחיית עבודה ממנהל העבודה /מעבדה או מהאדם האחראי במקום, כולל סדר פתיחה וסגירה של הברזים והווסתים.

   כמו כן יש להשתמש בכלים יעודיים ומפתחות מתאמים לכך.

   גליל של גז דחוס יהיה מקובע לקיר (עם שרשרת או מתקן מיוחד).

   אין לנייד גלילי גזים שלא במתקן המיועד לשינוע הגליל וזאת רק לאחר קבלת אישור ממנהל האחראי לכך.

   במקרה של תקלה יש להודיע מיד למנהל המחלקה/מעבדה/היחידה.