תפקידי מחלקת הביטחון

     •     אבטחת ביטחון אוכלוסיית האוניברסיטה ושמירת שלום הציבור השוהה בה בשגרה ובחירום.
    •    שמירת רכוש האוניברסיטה.
    •    אוניברסיטת חיפה הינה גוף ציבורי המחויב בנהלי ביטחון על פי  כללי משרד הביטחון .  
          לפיכך מפעילה אוניברסיטת חיפה נוהל כניסה למבנה ציבורי המחייב את באי האוניברסיטה
          בבידוק בטחוני .

    •    סיורים רגליים ורכובים ברחבי הקמפוס ובכלל זה בחניוני הפארק לגילוי חפצים,
         רכבים חשודים ולמניעת פריצה / גניבה.

    •    שמירה ואבטחת אירועים ברחבי האוניברסיטה.
    •    ייעוץ והנחיית  יחידות האוניברסיטה בתחום הביטחון בנושאי ביטחון השונים.

אתם כאן: Home בטחון תפקידי מחלקת הביטחון