כונן בכיר

בימים א' – ה' החל משעה 16:00 ועד לשעה 20:00 הכונן הבכיר ישהה באגף הביטחון והבטיחות
והחל משעה 20:00 עד שעה 07:00 למחרת היום יהיה בכוננות בביתו.

בימי ו'  החל משעה 08:00 ועד לשעה 13:00 באגף הביטחון והבטיחות ומשעה 13:00 עד שעה 07:00 ביום א' (כולל שבת), מבצע הכונן הבכיר כוננות בביתו.
בשעות הכוננות הכונן מחליף את ראש אגף, אגף הביטחון והבטיחות ומשמש כנציגו הבכיר של סגן הנשיא למנהל.

תפקידי כונן בכיר:

    •    לטפל בכל האירועים שהוגדרו בהנחיות הכלליות שהוצאו ע"י ראש אגף, אגף הביטחון והבטיחות כגון: שריפה, פריצה, גניבה, 
         תאונות,נזקי טבע וכו'. 

    •    אכיפת חוקי התנועה והחניה בקמפוס בהתאם ל"נוהל סנדול רכב".
    •    יצירת קשר עם גורמי חרץ בהתאם לצורך: משטרה, מ.ד.א, שירותי כבאות וכו'.
    •   דיווח להנהלת האוניברסיטה ולמנהלי היחידות השונות על אירועים המחייבים דיווח או את טיפולם בהתאם לאירוע

אתם כאן: Home בטחון כונן בכיר