תאונות דרכים

•   תאונת דרכים המתרחשת בתחום הקמפוס תדווח לאגף הביטחון והבטיחות אשר יפעל לטיפול 
     בנפגעים במידה ויש, כמו כן אין בסמכות אגף הביטחון והבטיחות לטפל בנושאים הנוגעים לנזק
     הנגרם לרכוש.

•   תאונת דרכים המתרחשת מחוץ לתחום הקמפוס ומעורבים בה אוכלוסיית האוניברסיטה תדווח
     לאגף הביטחון והבטיחות, אגף הביטחון ובטיחות יסייע באזעקת הגורמים המוסמכים לטיפול בתאונה.

•   בעל כלי רכב שגרם נזק ברכבו לרכוש האוניברסיטה יחויב בהתאם לערך הנזק.

•   הנהלת האוניברסיטה אינה אחראית לנזק הנגרם לרכב החונה בתחום הקמפוס.

אתם כאן: Home חנייה ותנועה תאונות דרכים