הוראות סנדול רכב

בעל כלי רכב אשר החנה את רכבו באופן המצויין באחד מהסעיפים המפורטים
מטה רכבו יסונדל ובעליו יחויב בתשלום קנס בסכום שיקבע ע"י
 ועדת החניה האוניברסיטאית
.151563544

 

רשימת המקומות/ מצבים בהם הרכב יסונדל:

1.    חניה במקום המיועד לחנית רכב נכים
2.    חניה החוסמת כניסת רכב או יציאתו ממקום חניה
3.    חניה הגורמת לחסימת ציר תנועה או חוסמת כניסה ויציאה למגרש חניה מוסדר
4.    חניה בתחום תחנות אוטובוסים
5.    חניה במקומות המסומנים בתמרור "אין עצירה" / "אין חניה" / שפת
       המדרכה בצבעים אדום לבן או אדום צהוב

6.    חניה על מדרכות או דשאים
7.    חניה במגרשים המיועדים לחברי סגל בלבד
8.    חניה השמורה לרכב הנהלת   האוניברסיטה
9.    חניה על מעבר חציה
10.  חניה במקום המיועד לרכב חירום או הצלה
11.  חניה בחניוני האוניברסיטה ללא תו  חניה או אישור חניה
12.  חניה כפולה
13.  מספר  תו החניה של הרכב אינו זהה למספר הרכב
14.  רכב הנכנס לאוניברסיטה וחונה בחניונים ללא אישור חניה
15.  כל חניה  במקום בלתי מסומן לחניה

  

אתם כאן: Home חנייה ותנועה הוראות סינדול רכב