כללי התנהגות בקמפוס

שמירה על ציוד אישי:
    •    הינכם מתבקשים לשמור על ציודכם האישי ולא להשאירו ללא פיקוח  ברחבי הקמפוס.   
    •     יש לנעול את דלת משרדכם כאשר אתם עוזבים את המקום, גם אם מדובר למספר דקות.

מקרה חרום:
במידה והתבקשתם לעזוב את המשרד/כיתה בגלל בעיית ביטחון/בטיחות, הינכם מתבקשים לעשות זאת
במהירות (לא בריצה) לצאת בדרך המהירה ביותר לשטח פתוח/מגרש חניה.

לוחות מודעות :
אין לתלות מודעות אישיות או מודעות פרסומיות כגון מכירת רכב וכו',  לגבי מודעות בלוחות המודעות של אגודת הסטודנטים יש לפנות לאגודה לאישור .

פרסום:
חל איסור על חלוקת חומר פרסומי ברחבי הקמפוס ללא קבלת אישור מדיקן הסטודנטים.

עישון:
חל איסור מוחלט על  עישון בבניינים השונים. העישון מותר אך ורק בשטחים הפתוחים מחוץ לבנינים.רוכלות:
חל איסור מוחלט על רוכלות ברחבי הקמפוס ללא קבלת אישור מראש מדיקן הסטודנטים.

 יש להישמע להוראות המאבטחים.

אתם כאן: Home בטחון כללי התנהגות בקמפוס: