מדיניות האיכות ותפקידי המחלקה

אוניברסיטת חיפה רואה בפעולות השרות למען הקהילה אחד מיעדיה החשובים ,לכן פיתחה כלים ותוכניות  הנובעים מתוך מצבור  הידע ,הניסיון וההון האנושי הפועלים במוסד.
אוניברסיטת חיפה באמצעות כל עובדיה, מנהליה וקבלנים העובדים בתחומה שואפת לנהל מערך משולב של איכות, בטיחות ובריאות בתעסוקה ואיכות סביבה ,אפקטיבי לשיפור מתמיד של האיכות, הבטיחות והבריאות בתעסוקה, ואיכות הסביבה בקמפוס.

מערכת האיכות, הבטיחות והבריאות בתעסוקה, ואיכות הסביבה באוניברסיטה חלה על תהליכי הניהול והמנהל ,על תהליכים התומכים בפעילויות הוראתיות ותפעול הקמפוס,  והיא עומדת בדרישות התקנים הבאים: תקן  9001:2008 ISO לאיכות, ת"י 2007: 18001 OHSAS  לבטיחות ותקן 14001:2004 ISO לאיכות הסביבה.

מערכת האיכות הבטיחות והבריאות בתעסוקה, ואיכות הסביבה מושתתת על העקרונות הבאים:
    •    עידוד וטיפוח דפוסי התנהגות ומיומנויות מקצועיות המבטיחים יצירת תנאי עבודה מיטביים,  בטוחים וידידותיים לסביבה.
    •    מחויבות לשיפור מתמיד של ביצועי האוניברסיטה בתחומי האיכות, הבטיחות והבריאות בתעסוקה, והגנת הסביבה על ידי שימוש בטכנולוגיות המיטביות הקיימות, חינוך, הדרכת עובדים והטמעת שיטות ניהול איכותיות.
    •    הקצאת משאבים מתאימים לתכנון ולביצוע פעילות להבטחת סביבת עבודה איכותית, בטוחה, המשמרת את הסביבה ופועלת למניעת זיהום.
    •    מחויבות לניהול היבטים סביבתיים על ידי יישום מתאים של תהליכים, טכנולוגיות ומתקנים חדשניים.
    •    מחויבות לניהול מתאים של סיכוני הבטיחות, מניעת מפגעי בטיחות ומזעור גורמי סיכון העלולים להביא לפגיעות בנפש וברכוש. מחויבות לעמידה בדרישות ע"פ דין הנוגעות לבטיחות ובריאות בתעסוקה, ואיכות הסביבה לרבות דרישות אחרות שהאוניברסיטה קיבלה על עצמה.
    •    מחויבת לשיתוף פעולה והתייעצות עם עובדים, קבלנים, סטודנטים ובעלי עניין אחרים במטרה לקדם נושאי איכות, בטיחות ובריאות בתעסוקה, והגנה על הסביבה.
    •    שיתוף פעולה מלא עם הרשויות המוסמכות בתחומי הבטיחות והגנת סביבה.

תפקיד מחלקת האיכות: לייעץ, להנחות ,לתאם ולפקח על יחידות האוניברסיטה בתחום האיכות ואיכות הסביבה במטרה לתחזק ולשמר את מערכת האיכות ולהגביר את המודעות בקרב אוכלוסיית האוניברסיטה בנושאי האיכות.

 

 

 

אתם כאן: Home איכות מדיניות האיכות ותפקידי המחלקה