איכות הסביבה

המודעות  ההולכת וגדלה לנושא איכות הסביבה בארץ ובעולם מציבה בפני הארגונים דרישה למחויבות
לנושא והירתמות לשמירה על הגנת הסביבה.

אוניברסיטת חיפה הוכרה בשנת 2008 ע"י המשרד להגנת הסביבה כ "קמפוס ירוק" והוסמכה ע"י מכון התקנים הישראלי
לתקן הישראלי לאיכות הסביבה  ISO 14001;2004 .

בהתעדתה לתקן זה עוסקת האוניברסיטה בזיהוי וניהול השפעות סביבתיות ,הגדרת יעדי איכות הסביבה ותוכניות להשגתם ,
צמצום ההוצאות על צריכת אנרגיה לניהול פסולת ,חסכון במים ,בחשמל ,בדלקים ,בנייר ,מניעת זיהום ,שפכים ,צמצום זיהום אויר ועוד.

 

 

 

אתם כאן: Home איכות איכות הסביבה