הגרלת זכאות לרכישת תוויות חניה תשע"ו- תואר ראשון


הגרלת זכאות לרכישת תוויות חניה לשנה"ל תשע"ו - תואר ראשון  תיערך בתאריך 
08/10/2015
סטודנטים המעוניינים להשתתף בהגרלה לרכישת תו חניה יעשו זאת באמצעות אתר האוניברסיטה –  " סטודנטל  "תחת לשונית  " מידע ושירותים לסטודנט "

רשאים להשתתף בהגרלה לרכישת תו החניה סטודנטים בעלי רישיון נהיגה בתוקף  ורישיון רכב חובה בתוקף  על שמם או על שם הוריהם, בן /בת זוג.
ההרשמה נפתחת החל מיום רביעי בתאריך 01/07/2015  ולא יאוחר  מיום רביעי  07/10/2015 שעה 12:00.

ההגרלה תיערך בתאריך 08/10/2015

תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר האוניברסיטה אגף הביטחון, כמו כן בפורטל הסטודנטים תחת לשונית "סטודנטים"  "מידע ושירותים לסטודנט תשע"ו"  ובנוסף, התוצאות יפורסמו על לוח המודעות במשרדי הביטחון .

סטודנטים אשר זכו בהגרלה ירכשו את התו החל מתאריך 11/10/2015בשעה 12:00 ועד לתאריך 22/10/2015 בשעה 14:30, במידה והסטודנט יגיע לאחר המועד המפורט, תבוטל הזכאות לרכישת תו החניה.  

סטודנטים  אשר זכו בהגרלה לרכישת תו החניה מתבקשים להגיע עם המסמכים הבאים:
          א. רישיון נהיגה
          ב. רישיון רכב על שמם,שם הורה,בן/בת זוג.
              לתשומת ליבכם:רכב בליסניג מחוייב באישור העברת בעלות, רכב חברה מחוייב באישור החברה.
          ג.  עלות תו החנייה
לשנת לימודים תשע"ה הינה  600 ₪,  לסמסטר  300 ₪ .
              (ניתן לשלם ברשות הדואר באוניברסיטת חיפה או בכרטיס אשראי במשרדי אגף הביטחון)

לאחר  בדיקה נוספת של מקומות החניה הנותרים, יוחלט באם לבצע הגרלה נוספת מתוך הנרשמים שלא זכו בהגרלה הראשונה הודעה על כך תפורסם באתר האוניברסיטה.

לתשומת ליבכם,

 סטודנט המשתתף בהגרלה ואינו בעל רישיון נהיגה יועמד לועדת משמעת.

 תו החניה רשום על שם הסטודנט שניגש להגרלה ואינו ניתן להעברה בשום אופן.

אסורה ההשתתפות בהגרלה באם אין ברשות הסטודנט אחד מהמסמכים הנדרשים בסעיף 1 למסמך זה.

אתם כאן: Home חנייה ותנועה הגרלת זכאות לרכישת תויות חניה תשע"ו - תואר ראשון