סמכויות עובדי בטחון בתחום החניה

•  עובד ביטחון בתחום החניה יסייר בחניונים השונים ויבדוק אישורי כניסה, תוויות של כלי רכב המורשים לחנות במקום זה.
   במקרה והתגלה רכב ללא תו חניה מתאים או ללא אישור יפעל הסייר ע"פ נוהל סנדול רכב.

•  סגירת שטחים משטחי האוניברסיטה בפני כלי רכב ו/או בני אדם לפני ביצוע טקסים ו/או עבודות ו/או לצורכי פעולות מנע, חילוץ,
   הצלה, לפי הוראות ראש אגף הביטחון והבטיחות.

•  מניעת כניסת רכב לשטח האוניברסיטה ללא תו חניה מתאים או אישור כניסה חד יומי .

•  ויסות והכוונת תנועת כלי רכב לחניונים פנויים.

אתם כאן: Home חנייה ותנועה סמכויות עובדי בטחון בתחום החניה